Poskytování znaleckých služeb:

Posudky v rámci oceňování podniků

Posudky v rámci oceňování nehmotného majetku

Posudky v rámci oceňování cenných papírů

.